Brak wiz dla Ukraińców: łatwiej, ale nie bez problemów

11 czerwca 2017 roku Unia Europejska zniosła obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących na jej terytorium. Dzięki temu mogą oni wjeżdżać do Polski na okres 90 w ciągu 180 dni, jeśli posiadają paszport biometryczny i spełniają określone w przepisach inne warunki. Ze zmianą ta wiązały się różne oczekiwania i prognozy – nie wszystkie okazały się trafne.

Polska nadal pozostaje atrakcyjnym rynkiem pracy

Odtąd wystarczy tylko posiadać paszport biometryczny, uzasadnić cel i warunki pobytu, a także wykazać pozsiadanie stosownej ilości środków finansowych. Przeszkodą będzie figurowanie w bazie danych z wcześniejszą odmową pozwolenia na wjazd.

Fakt, iż zniesiono wizy dla Ukraińców przysporzył dużej części polskich przedsiębiorców nieco niepokoju. Obawiano się, że dzięki powziętym zmianom duża część z nich ruszy dalej na Zachód, w rezultacie czego problem z niedostateczną ilością rąk do pracy pogłębi się. Spodziewano się, że przynajmniej niektóre kraje unijne zdolne będą do tego, by w szybkim czasie zliberalizować prawo, co mogłoby ułatwić migrację pracowników, w tej sytuacji mniej zainteresowanych pracą w Polsce. Niepokój był tym poważniejszy, że sądzono, iż legalny rynek pracy w naszym kraju będzie musiał konkurować z szarą strefą. Okazało się jednak, że obawy te były przedwczesne. Z badań przeprowadzonych już w pierwszych miesiącach po zniesieniu wiz wynikało, że zdecydowana większość ukraińskich pracowników nie zamierzała wyjeżdżać dalej, a wskaźniki z kolejnych miesięcy deklaracje te potwierdzały. Jako argumenty za pozostaniem w Polsce większość ankietowanych wymieniała względy językowo, podobieństwa kulturowe i bliskość domu.

Chcesz zostać na dłużej? Musisz o to zadbać

Możliwość trzymiesięcznego bezwizowego pobytu, choć ułatwia przybycie do Polski, nie stanowi rozwiązania docelowego dla pracowników chcących podjąć inne prace niż sezonowe, a takich jest przecież niezwykle dużo. Koniecznie należy więc uzyskać zezwolenie i kartę pobytu tymczasowego. Teoretycznie jej wydanie lub wymiana powinno nastąpić w ciągu miesiąca od momentu, gdy złożony został komplet nieposiadających wad formalnych dokumentów. Oznaczałoby to, że można się tym zająć bez szczególnego pośpiechu. W praktyce jednak, w wielu miastach czas oczekiwania okazywał się nawet kilkakrotnie dłuższy. Zakładając, że urzędy zdołają się stopniowo przystosować do tego wzmożonego ruchu, nadal trudno będzie oczekiwać, że sprawność obsługi wróci do tej sprzed kilku lat.

W tej sytuacji warto sięgać po pomoc fachowców, którzy zmaganiami z urzędami zajmują się zawodowo. Visa and Work wyręczy każdego Klienta w większości formalności, dzięki czemu nie musi się on przejmować wnioskami i dokumentami i może spokojnie zająć się pracą oczekując na załatwienie swoich spraw. Doświadczenie naszych pracowników stanowi gwarancję pomyślnego rezultatu ich pracy. Zapraszamy!