Czym jest karta rezydenta długoterminowego UE i do czego upoważniony jest jej posiadacz?

Legalny, stały pobyt w Polsce – to największa korzyść, jaką daje posiadanie karty rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Wśród innych udogodnień przysługujących obcokrajowcami z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego, znajduje się m. in. zgoda na dłuższe podróżowanie turystyczne po krajach strefy Schengen (3 miesiące przypadające na pół roku). Przybliżamy pojęcie karty rezydenta długoterminowego UE i objaśniamy, kto może o nią wnioskować.

Te warunki musisz spełniać, żeby została Ci przyznana karta rezydenta długoterminowego UE

Jeżeli:

  • jesteś cudzoziemcem, który mieszka na terenie Polski od ponad 5 lat,

  • od 3 lat masz pracę zapewniającą Ci stały dochód,

  • jesteś ubezpieczony zdrowotnie,

  • posiadasz dom lub mieszkanie

  • zostało Ci przyznane zameldowanie czasowe,

     

możesz pretendować do wydania Ci karty rezydenta długoterminowego UE. Uwaga, istnieją pewne odstępstwa od wyżej wymienionych kryteriów. Na przykład, gdy obcokrajowiec nie może otrzymać zameldowania czasowego, wystarczy, że wykaże dokument potwierdzający ten fakt. Od posiadaczy Niebieskiej Karty są wymagane dwa, nie trzy lata regularnej pracy. Jednak w większości przypadków obowiązuje pięć podstawowych wymogów, których trzeba dopełnić.

Karta rezydenta długoterminowego UE jest ważna przez czas nieokreślony, lecz trzeba ją wymieniać co 5 lat. Warto wiedzieć, że ten dokument ogranicza możliwości podejmowania pracy przez obcokrajowca, zawężając obszar wyłącznie do Polski. Poza jej granicami, karta rezydenta długoterminowego UE nie pozwala na legalne zatrudnienie.

Co trzeba zrobić, żeby karta rezydenta długoterminowego UE została wydana?

Cudzoziemiec, który posiada ważne zezwolenie na pobyt w Polsce, może złożyć do urzędu wojewódzkiego wniosek o wydanie karty rezydenta długoterminowego UE. Urzędnik przyjmie formularz wypełniony w języku polskim, jeśli dołączone do niego zostaną 4 fotografie i dokumenty potwierdzające dane wpisane we wniosku. Dodatkowo należy okazać ważny paszport oraz umowę najmu lub akt notarialny, świadczące o prawnym tytule do lokum na terenie RP. Karta rezydenta długoterminowego UE zostanie wydana dopiero po uregulowaniu w urzędzie wojewódzkim opłaty skarbowej o wysokości 690 zł (w tym 640 zł za sporządzenie dokumentu i 50 zł za jego wydanie). Czas, w jakim karta rezydenta zostaje dostarczona do właściwego urzędu wynosi maksymalnie 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

Zamiast udawać się do urzędu wojewódzkiego i samodzielnie załatwiać wszystkie formalności, można powierzyć to zadanie profesjonalistom. Nasza firma Visa and Work w imieniu obcokrajowców stara się o wydanie im karty rezydenta długoterminowego UE. Działamy szybko, dokładnie i skutecznie. Jeśli powierzysz nam zadanie, zobowiążemy się zrealizować je w jak najszybszym czasie. Postaw na specjalistów!