Karta stałego pobytu. Czym jest i jak ją uzyskać?

W ciągu ostatnich lat do Polski napłynęły duże rzesze ludności, przede wszystkim ze Wschodu, z których ogromna część, podejmując w naszym kraju pracę, nosi się z zamiarem pozostania w nim na dłużej. Powyższe wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalnych i wystąpienia o ułatwiające to dokumenty. Jednym z najważniejszych, możliwym do uzyskania po dłuższej obecności w Rzeczpospolitej, jest karta pobytu stałego. Wyjaśniamy, jak ją zdobyć.

Do czego uprawnia cudzoziemca ten dokument kto może się o niego ubiegać?

Karta pobytu stałego to dokument, którego ważność, podobnie jak polskich dowodów osobistych, wynosi dziesięć lat. Stwierdza fakt, że dany cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt stały. Ono z kolei, wydawane jest bezterminowo. Dzięki niemu może bez żadnych dodatkowych zezwoleń mieszkać i podejmować pracę na terenie Polski – jednak w każdym innym kraju, bez stosownego zezwolenia już nie. Ograniczona jest również swoboda podróżowania, które w strefie Schengen może odbywać się jedynie w celach turystycznych i nie dłużej niż przez 90 w ciągu 180 dni.

Pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z innych wymogów (m. in. polskie pochodzenie, małżeństwo z obywatelem Polski czy otrzymanie azylu), podstawą do udzielenia zgody na pobyt stały jest fakt przebywania w Polsce przez określony dla poszczególnych przypadków czas. Musi być to jednak być pobyt nieprzerwany. Za taki uważa się ten, w którym przerwy nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy. Przepisy przewidują od tego kilka wyjątków, np. wyjazdy związane z wykonywaniem pracy dla polskiego pracodawcy, czy szczególne sytuacje osobiste.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Warunkiem koniecznym jest posiadanie zalegalizowanego pobytu na terenie Polski. Wniosek składamy podobnie jak ten na pobyt tymczasowy: w Urzędzie Wojewódzkim lub jego delegaturze w miejscu zamieszkania zainteresowanego kartą cudzoziemca. Tutaj jednak trzeba liczyć się z szeregiem trudności, których poziom w ciągu ostatnich lat rośnie i trudno jednoznacznie powiedzieć, czy polskie urzędy zdołają sobie z nim poradzić. W niejednym mieście napływ wniosków, także o zgody na pobyt tymczasowy, jest bowiem tak duży, że złożenie go może wymagać uprzedniej rezerwacji terminu wizyty. Nawet to jednak nie gwarantuje szybkiego przejścia przez procedurę. Wniosek może być wysłany także pocztą, co jednak może oznaczać dalsze wydłużenie oczekiwania na decyzję.

Zmagania z urzędami zabierają niekiedy mnóstwo czasu i wymagają właściwego przygotowania dokumentów. Myśląc o uzyskaniu zgody na pobyt stały warto więc sięgać po pomoc wyspecjalizowanych w tej dziedzinie fachowców. Visa and Work to doświadczeni specjaliści, którzy skutecznie pomogli już wielu starającym się o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcom. Służą oni pomocą podczas całej procedury, począwszy od prawidłowego przygotowania wniosku, poprzez pomoc w zebraniu dokumentacji, aż po reprezentowanie w urzędzie. Visa and Work to pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione w sposób poprawny i przyniosą pożądany skutek, oszczędzając Klientom stresu i straconego czasu. Zapraszamy!