Legalizacja pobytu cudzoziemców i trudności z nią związane. Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami

Pobyt w Polsce trzeba zalegalizować, ale nie zaraz po przekroczeniu polskiej granicy. Większość cudzoziemców, na wnioskowanie o przydzielenie zezwolenia na przebywanie na obczyźnie, ma aż trzy miesiące. Dotyczy to zarówno obcokrajowców z krajów należących do Unii Europejskiej, jak też tych, dla których ojczyzną jest państwo spoza UE.

Metody na zalegalizowanie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zależnie od tego, jak długo mieszka się w Polsce oraz jak bardzo jest się związanym z tym krajem, można wnioskować o:

  • zezwolenie na pobyt (czasowy, a później stały lub rezydenta długoterminowego UE) potwierdzony kartą,

  • wydanie (albo w przypadku posiadania nieważnej przedłużenie) wizy krajowej lub Schengen,

  • wydłużenie czasu legalnego pobytu bezwizowego (dotyczy głównie obywateli Ukrainy).

Profesjonaliści Visa and Work każdego dnia pomagają dziesiątkom obcokrajowców w tych wszystkich sprawach, a także w wielu innych kwestiach, wśród których przeważa legalizacja pobytu cudzoziemców. Jeżeli interesuje Cię przeprowadzony zgodnie z prawem proces zalegalizowania pobytu w Polsce, zachęcamy do skonsultowania się z naszymi pracownikami. Ekipa z portalu visaandwork.pl sprawi, że legalizacja przebywania na terenie RP będzie wolna od jakichkolwiek trudności, a cała procedura zakończy się najszybciej, jak tylko to możliwe.

Warto dopilnować, żeby legalizacja pobytu cudzoziemców została przeprowadzona na czas

Jeśli przeoczony zostanie termin złożenia wniosku o legalizację przebywania w Polsce, późniejsze uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie znacznie utrudnione. Przepisy najnowszej ustawy czynią proces uzyskania legalnego dokumentu dużo prostszym, niż dawniej. W związku z tym, dobrze jest pamiętać o terminach i zdążyć zalegalizować swój pobyt, zanim stanie się to kłopotliwe. Na uwagę zasługuje fakt, że w myśl nowej ustawy, obcokrajowiec ma prawo wnioskować o czasowe zezwolenie na przebywanie w Polsce nawet jeden dzień przed zakończeniem legalnego pobytu. Spóźnienie się ze złożeniem odpowiedniego formularza może być bezpośrednim powodem wydalenia cudzoziemca z kraju lub wyznaczenia wysokiej kary grzywny.

Żeby uniknąć stresu związanego z wypełnianiem pism urzędowych czy pilnowaniem terminów, oddaj swoją sprawę w ręce specjalistów z Visa and Work. Nasz zespół przyjmuje interesantów, dla których legalizacja pobytu cudzoziemców jest priorytetem. Działamy w siedzibach w Warszawie i we Wrocławiu, a dla osób z daleka oferujemy pomoc online. Można ją uzyskać, kontaktując się z nami drogą internetową.