Legalizacja pobytu dla obcokrajowców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Wyjaśniamy, kto musi zalegalizować swój pobyt

Prędzej czy później nielegalny pobyt w Polsce wyjdzie na jaw, na przykład przez bójkę na ulicy lub rutynową kontrolę policji. Konsekwencje przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prawnego zezwolenia są krzywdzące dla obcokrajowców, jednak prawo jest bezwzględne. Oddziały Legalizacji Pobytu działają na rzecz cudzoziemców, którzy chcą pozostawać na terenie Polski zgodnie z prawem.

Legalizacja pobytu obywateli państw Unii Europejskiej

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej mają ułatwione zdanie, jeśli chodzi o zalegalizowanie ich pobytu w Polsce. Po upływie 3 miesiąców od przybycia do naszego kraju, w ich obowiązku leży uzyskanie zezwolenia na dłuższy pobyt. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy cudzoziemiec przybył do Polski celem znalezienia pracy i aktywnie działa w kierunku znalezienia zatrudnienia. Taka osoba ma prawo pozostawać w kraju pół roku, bez naruszania prawa. Potem wymagane jest zarejestrowanie pobytu, co należy zrobić przez złożenie wniosku w urzędzie wojewódzkim, najbliższym swojemu miejscu zamieszkania. Legalizacja pobytu przez jego zarejestrowanie nie jest złożoną procedurą, a decyzja o zaakceptowaniu wniosku zwykle jest wydawana od ręki. Gdy obywatel obcej nacji przebywa w Polsce dłużej niż 5 lat, przy czym pobyt ten jest nieprzerwany (w tym okresie wyjazdy z kraju nie mogą przekroczyć 6 miesięcy na rok), przysługuje mu prawo otrzymania stałego pobytu.

Legalizacja pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej

Obywatele krajów trzecich, którzy pozostają w Polsce poniżej 3 miesięcy, są zobowiązani do posiadania wizy albo innego dokumentu, wskazanego przez prawo. Gdy wizyta na terenie RP się przedłuży, konieczne jest wnioskowanie o zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały. Legalizacja pobytu ma inny przebieg, jeśli cudzoziemiec jest polskiego pochodzenia. Visa and Work jest stworzoną przez nas firmą, pomagającą obywatelom wszystkich państw uzyskać legalny pobyt w Polsce. Jesteśmy zorientowani w aktualnych wymogach formalnych, znamy polskie prawo i oferujemy rzetelne doradztwo. Ze wsparciem ekspertów Visa and Work legalizacja pobytu jest prosta i nie wymaga od obcokrajowca żadnej wiedzy prawnej. Zapoznaj się z naszą ofertą dla cudzoziemców i zdecyduj, która forma legalizacji pobytu w Polsce będzie dla Ciebie najkorzystniejsza: zezwolenie za zamieszkanie na czas oznaczony lub stały, zgoda na osiedlenie się a może pobyt rezydenta długoterminowego. Służymy pomocą!