Starasz się o obywatelstwo polskie? Zadbaj o język!

Zdobywanie polskiego obywatelstwa wiąże się z koniecznością sprostania szeregu wymogów. Przygotowując się do spełnienia wszelkich formalności, nie zapomnijmy o języku, który, bez względu na przekonania dotyczące istoty narodowości, niezmiennie pozostaje najoczywistszym jej wyróżnikiem. I jego znajomości na określonym poziomie wymagają polskie przepisy.

Egzamin z języka polskiego jako obcego

Zazwyczaj obieraną drogą jest wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wojewody. Lista sytuacji, w których można dokonać uznania za obywatela polskiego jest dość długa, obejmuje siedem przypadków, w dodatku wystarczy spełnić choćby którykolwiek z nich. Z odmową spotkamy się wówczas, gdy nie dotyczy nas żaden, albo będzie to podyktowane obronnością lub bezpieczeństwem państwa, czy ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Oznacza to, że obywatelstwo polskie jest stosunkowo łatwe do uzyskania. Pozostaje nam jeszcze tylko jedna bariera, której nie możemy jednak zlekceważyć – konieczność znajomości języka polskiego. Przypisy podają tutaj minimalny poziom, który jest sformułowany na postawie CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W tym przypadku poziomem tym jest B1, czyli trzeci w sześciostopniowej skali. Pozwala on na sprostanie większości sytuacji komunikacyjnych i tworzenie a także rozumienie prostych, zwięzłych wypowiedzi.

Płatne egzaminy przeprowadza kilka razy w roku Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Listy miejsc, w których będą się odbywać, Komisja publikuje wraz z datami w internecie, a procedura zapisu nie jest skomplikowana.

Egzamin składa się z dwóch części. Do pisemnej należy rozumienie ze słuchu i tekstu, poprawność gramatyczna i wypowiedź pisemna. W ustnej czeka nas skomponowanie własnej wypowiedzi na dany temat, do czego mają posłużyć materiały tekstowe i graficzne. Obie części mogą odbywać się w tym samym dniu, lub w dwóch kolejnych.

Wszelkie formalności nie muszą być problemem

To, jak długo kandydat będzie uczył się języka i przygotowywał, zależy wyłącznie od niego. Wymóg zdania egzaminu nie zachodzi, gdy możliwe jest uzyskanie certyfikatu na podstawie dokumentów z polskiej szkoły lub uczelni, na której pobierało się naukę.

Praktyczna znajomość języka stanowi kluczową umiejętność, jaka umożliwia normalne funkcjonowanie w dowolnym kraju. Warto więc o nią zadbać niezależnie od wymogów związanych z uzyskiwaniem obywatelstwa. Język polski jest na tyle trudny, że potrafi sprawiać problemy nawet przybyszom z ościennych krajów słowiańskich.

Całą resztę można powierzyć wyspecjalizowanym fachowcom z Visa and Work, którzy bez trudu przeanalizują dany przypadek i pomogą w spełnieniu wszystkich formalności. Profesjonalne przygotowanie wniosków i kompleksowe wsparcie na każdym etapie procedury pozwala przestać martwić się formalnościami. Skuteczność naszej pracy potwierdza wieloletnie doświadczenie.