Karta pobytu

Karta pobytu

Karta pobytu to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca podczas pobytu w Polsce. Obcokrajowiec posiadając kartę pobytu wraz z ważnym paszportem potwierdza swoje uprawnienia do pobytu na terenie Polski. Ponadto karta pobytu dla cudzoziemca uprawnia go do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez posiadania wizy. Specjaliści Visa and Work pomagają skutecznie uzyskiwać karty pobyt dla obcokrajowców m. in. Ukraińców, Białorusinów, Hindusów. Naszych Klientów wspieramy na każdym etapie procedury. Wyręczymy Cię w większości czynności prawnych, co sprawia, że uzyskanie lub przedłużenie karty pobytu nie będzie dla Ciebie kłopotliwe. Uzyskujemy również karty pobytu dla studenta m. in. Ukraińca, Turka, Białorusina, który chce podjąć naukę na uczelniach wyższych w Polsce.


Karta pobytu w Polsce

Karta pobytu w Polsce to nasza specjalność. Pomożemy Ci uzyskać skutecznie kartę pobytu!

Karta pobytu dla obywatela innego państwa np. Ukrainy wydawana jest, gdy cudzoziemcowi udzielono w Polsce:

  • zezwolenia na pobyt czasowy

  • zezwolenia na pobyt stały

  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

  • ochrony międzynarodowej

  • zgody na pobyt humanitarny

W celu uzyskania karty pobytu należy ubiegać się w pierwszej kolejności o zezwolenie na pobyt w Polsce. Specjaliści Visa and Work pomagają cudzoziemcom dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie. Wniosek, formularz lub inne dokumenty urzędowe bywają dla obcokrajowców bardzo kłopotliwe. Z naszym wsparciem przebrnięcie przez procedurę nie stanowi żadnego problemu! Jeśli starasz się o przedłużenie karty pobytu, również możesz liczyć na nasze wsparcie. Służymy swoją pomocą i radą, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Zapraszamy również na osobiste spotkanie do oddziałów naszej firmy we Wrocławiu i w Warszawie. Karta pobytu dla cudzoziemca jest w zasięgu Twojej dłoni, skorzystaj z naszej pomocy już teraz!

 

Polish