Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego to dokument uprawniający do legalnego przebywania, przemieszczania się po terenie Polski. Visa and Work świadczy kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców w kwestii legalizacji pobytu. Pomagamy uzyskiwać zezwolenie na pobyt czasowy, przygotowujemy w imieniu Klienta rzetelny wniosek i wszystkie dokumenty wymagany przepisami prawa. Wiemy, że wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy może sprawiać obcokrajowcom wiele trudności. Dlatego każdy nasz Klient otrzymuje pełne wsparcie w zakresie kompletowania, sporządzania niezbędnej dokumentacji. Nasi specjaliści reprezentują cudzoziemców, również w postępowaniu przed właściwym miejscowo wojewodą. Wieloletnie doświadczenie i stale pogłębiana wiedza pozwala nam świadczyć skuteczną pomoc i wsparcie dla obcokrajowców.


Karta pobytu tymczasowego dla cudzoziemców

Karta czasowego pobytu dla cudzoziemców- pomoc i wsparcie profesjonalistów!

Karta czasowego pobytu dla studenta lub cudzoziemców stanowi zezwolenie na przebywanie na terytorium RP od roku do 3 lat. Należy podkreślić, że karta tymczasowego pobytu wydawana jest ze względu na konkretne okoliczności:

  • praca

  • prowadzenie działalności gospodarczej

  • podjęcie studiów na uczelni wyższej

  • prowadzenie badań naukowych

  • pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim

  • chęć połączenia z rodziną przebywają na terenie Polski

  • inne przyczyny uzasadniające konieczność pobytu dłuższego

Cudzoziemcy mogą ubiegać się oddzielnie o pozwolenie na pracę lub łącznie wraz z zezwoleniem na pobyt. Visa and Work świadczy również pomoc dla pracodawców, którzy chcą uzyskać dla swoich pracowników zezwolenie na pracę i kartę czasowego pobytu dla cudzoziemców. Nasi specjaliści pomagają dochodzić nowej karty czasowego pobytu w Polsce, gdy poprzednia wygasa. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w oddziałach Visa and Work. Służymy swoją pomocą i wsparciem na wszystkich etapach uzyskiwania karty pobytu tymczasowego.

Polish