Karta stałego pobytu

Karta stałego pobytu

Visa and Work specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw cudzoziemców. Zajmujemy się głównie sprawami związanymi z legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Skutecznie uzyskujemy zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców. Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, dlatego biegle poruszamy się w przepisach prawa, a rzetelne tworzenie pism urzędowych i wypełnienie wniosków nie stanowi dla nas żadnego problemu. Jeśli interesuje Cię karta pobytu stałego w Polsce to skorzystaj z naszej pomocy. Gwarantujemy Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie uzyskiwania karty stałego pobytu.


Karta stałego pobytu w Polsce

Karta stałego pobytu w Polsce dla obcokrajowca – pomożemy Ci ją uzyskać!

Karta stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Chin to dla nas żaden problem. Skutecznie wspieramy obywateli różnych nacji w skutecznym uzyskiwaniu pobytu stałego w Polsce. Visa and Work zajmuje się przeprowadzaniem całej procedury legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W imieniu naszych Klientów przygotowujemy odpowiedni wniosek o wydane decyzji zezwolenia na pobyt stały w Polsce, a także karty pobytu stałego. Wspieramy naszych klientów w przygotowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, sporządzamy w ich imieniu rzetelne pisma prawne. Ponadto reprezentujemy cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim, by doprowadzić procedurę legalizacji do pomyślnej finalizacji i uzyskania zezwolenia na pobyt stały i karty pobyt stałego. Legalny stały pobyt dla cudzoziemca jest możliwy, gdy uzyska on zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie a pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Cudzoziemiec, któremu udzielono tego typu zezwoleń wydawana jest karta pobytu. Decyzja w zakresie zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Należy podkreślić jednak, że karta stałego pobytu jest ważna przez 10 lat, a to oznacza, że przed upływem tego terminu należy złożyć wniosek o wymianę na nową. Karta stałego pobytu niesie za sobą liczne uprawnienia m. in.:

  • możliwość zatrudnienia na terenie RP (bez uzyskiwania zezwolenia na pracę)

  • możliwość podróżowania do krajów strefy Schengem, maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni. Dotyczy jedynie wyjazdów w celu turystycznym!

Visa and Work to skuteczne wsparcie dla każdego cudzoziemca m. in. Ukraińca, Hindusa, czy Białorusina. Karta pobytu stałego jest w Twoim zasięgu, skorzystaj z naszej pomocy i ciesz się nowymi uprawnieniami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w oddziałach naszej firmy w Warszawie i Wrocławiu.

Polish