Zaproszenie dla cudzoziemca

Visa and Work świadczy profesjonalną obsługę spraw obcokrajowców. Oferujemy rzetelną pomoc prawną obejmującą wystawienie zaproszenie dla cudzoziemca lub zaproszenie do pracy. Kompleksowe wsparcie i pomoc pozwala w sposób komfortowy uzyskać zaproszenie dla obcokrajowca. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i rzetelną wiedzę popartą licznymi sukcesami w obsłudze spraw obcokrajowców. Służymy swoim doradztwem i pomocą zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Czym jest dokument zaproszenia?

Warto wyjaśnić, czym właściwie jest zaproszenie cudzoziemca. Jest to dokument, który potwierdzania posiadanie przez zapraszanego obcokrajowca odpowiednich środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski (wyżywienie, podróż, zakwaterowanie). Dokument zaproszenia może posłużyć do ubiegania się o wizę lub w czasie kontroli granicznej.

Kto może być zapraszającym?

  1. obywatel polski lub obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii, a także członek jego rodziny mieszkający na terenie Polski i posiadający prawo pobytu

  2. osoba prawna

  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  4. cudzoziemiec, który przebywa na terenie RP nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat lub posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta lub pobyt stały


Zaproszenie dla Cudzoziemca

Visa and Work to skuteczne wsparcie w procesie wpisania zaproszenia do ewidencji!

Zaproszenie cudzoziemca do Polski wiąże się z koniecznością wystąpienia z wnioskiem o wpisanie tego dokumentu do ewidencji zaproszeń. Zapraszający może skorzystać z reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika z Visa and Work na każdym etapie postępowania. Korzystając z naszego wsparcia uzyskujesz pomoc przy gromadzeniu dokumentacji i wypełnieniu wniosku. Świadczymy pomoc dla pracodawców chcących uzyskać zaproszenie do pracy dla Ukraińca, Białorusina lub obywateli innych państw. Z naszą pomocą zaproszenie cudzoziemca do Polski nie stanowi żadnego problemu. Uzyskując zaproszenie do pracy dla obywatela Ukrainy lub innego państwa możesz zyskać świetnego pracownika. Posiadamy bogate doświadczenia w uzyskiwania zaproszenia dla cudzoziemców, dlatego gwarantujemy maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w naszych oddziałach w Warszawie i we Wrocławiu!

Polish