Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to dokument uprawniający cudzoziemca do stałego pobytu na terytorium Polski. Specjaliści Visa and Work specjalizują się w uzyskiwaniu karty rezydenta. Świadczymy kompleksowe wsparcie dla obcokrajowców chcących uzyskać status rezydenta w Polsce. W imieniu naszych klientów przygotowujemy potrzebą dokumentację oraz sporządzamy rzetelne wnioski, formularze. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniu w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców. Karta rezydenta długoterminowego UE wydawana jest na czas nieoznaczony, posiada ona jednak ważność 5 lat, co oznacza, że po tym okresie należy ją wymienić.


Kto może starać się o pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Cudzoziemiec może ubiegać się o kartę rezydenta w Polsce po spełnieniu poniższych warunków:

  • nieprzerwane zamieszkiwanie na terytorium państw członkowskich UE przez 5 lat

  • posiadanie udokumentowanych, stałych dochodów, które są wystarczające do utrzymania się bez wsparcia systemu pomocy społecznej

  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

  • dodatkowym kryterium w wielu państwach jest konieczność znajomości języka obowiązującego na terenie danego kraju

Rezydent Rzeczpospolitej Polskiej zyskuje szereg uprawnień, które przybliżają go do równego traktowania względem obywateli danego państwa m. in. dostęp do edukacji i zatrudnienia, możliwość uzyskiwania świadczeń socjalnych. Rezydent długoterminowy UE zyskuje też wzmocnioną ochronę przed wydaleniem z kraju. Karta rezydenta w Polsce uprawnia również do podróżowania do krajów strefy Schengen w celach turystycznych na okres do 90 dni w okresie półrocznym.


Rezydent Rzeczypospolitej Długoterminowy

Status rezydenta podatkowego w Polsce

Obcokrajowiec może uzyskać status rezydenta podatkowego m. in. w sytuacji, gdy przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub gdy posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Rezydent podatkowy w Polsce zobowiązany jest do rozliczenia uzyskiwanych dochodów z miejscowym urzędem skarbowym. Specjaliści z Visa and Work posiadają bardzo rozbudowaną wiedzę i poruszają się biegle po przepisach prawa dotyczących cudzoziemców. Jeśli masz wątpliwości w kwestii rezydencji podatkowej to skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, służymy swoją radą i wsparciem!

 

Polish