Zezwolenie na pracę

Cudzoziemiec zamierzający podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Polski musi posiadać zezwolenie na pracę. Należy podkreślić, że pozwolenie na pracę w Polsce nie jest wydawane na wniosek obcokrajowca. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca może wnioskować jedynie podmiot, który chce go zatrudnić na terytorium Polski. Visa and Work świadczy kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie uzyskiwania zezwolenia dla pracę dla cudzoziemców. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, wypełniamy wnioski i prezentujemy pracodawców przed Urzędem ds. Cudzoziemców. Gwarantujemy maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw cudzoziemców poparte licznymi sukcesami.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca – Visa and Work profesjonalna reprezentacja dla pracodawców

Dokument zezwolenia na pracę jest wydawany zawsze na określonego pracodawcę i cudzoziemca ze wskazaniem stanowiska, a także rodzaju pracy. Zezwolenie na pracę w Polsce wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Oczywiście, po upływie wskazanego w dokumencie okresu istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia. W obecnej sytuacji migracyjnej, w Polsce niezwykle popularne stały się zezwolenia na pracę dla Ukraińca. Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2018 r. uzyskanie zezwolenia będzie wymagane również w przypadku prac krótkoterminowych. Dotychczas w przypadku obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Republiki Mołdawii na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy istniała możliwość podjęcia prac krótkoterminowych. Od roku 2018 r. obywatele w/w państw będą potrzebowali zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, również w kwestii prac krótkoterminowych. Legalne zatrudnienie to bezpieczeństwo i transparentność relacji na linii pracownik – pracodawca. Przebrnięcie przez procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie musi być problematyczne. Wyręczamy każdego pracodawcę w większości czynności prawnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego i osobistego w oddziałach naszej firmy. Służymy swoją pomocą i fachowym doradztwem!


Zezwolenie na pracę dla Cudzoziemca

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

  • udzielenie zezwolenia na pracę na terytorium RP
  • rejestrację oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy