Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A

Przedsiębiorcy chcący zatrudnić cudzoziemca do pracy zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na pracę typu A. Specjaliści Visa and Work świadczą kompleksową obsługę dla przedsiębiorców w sprawach dotyczących cudzoziemców. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować potrzeby naszych Klientów, dlatego wyręczamy ich w większości czynności prawnych. Pomagamy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, sporządzamy pisma prawne oraz profesjonalnie wypełniamy wnioski i formularze. Nasze rzetelne wsparcie gwarantuje przedsiębiorcy szybkie i pomyślne uzyskanie zezwolenia na pracę typu A.


Zezwolenie na pracę typ A

Pomagamy przedsiębiorcom uzyskać zezwolenie na pracę typu A!

Zezwolenie na pracę typ A jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmioty powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę typu A. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonania. W takiej sytuacji zezwolenie typu A wydaje wojewoda mazowiecki. Okres ważności pozwolenia jest zawsze wskazany w dokumencie, jednak nigdy nie przekracza 3 lat. Po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia typu A. Specjaliści Visa and Work gwarantują maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną im sprawę. Gwarantujemy, że nasza obsługa zostanie dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w oddziałach naszej firmy w Warszawie lub we Wrocławiu!

Polish