Zatrudnianie Ukraińca w Polsce

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności przez pracodawcę. Przedsiębiorca chcący zatrudnić Ukraińca zobowiązany jest do wystąpienia o zezwolenie na pracę. Specjaliści z Visa and Work świadczą kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cudzoziemców. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców przed Urzędem ds. Cudzoziemców. W imieniu naszych Klientów kompletujemy potrzebne dokumenty, sporządzamy pisma, wypełniamy profesjonalnie wnioski i formularze. Dbamy, by zatrudnienie Ukraińców przebiegało w sposób komfortowy dla pracodawcy. Gwarantujemy maksymalne zaangażowanie w powierzone nam sprawy zagranicznych pracowników. Visa and Work oferuje też kompleksowe szkolenia dla przedsiębiorstw, które dzięki przekazanej wiedzy będą mogły samodzielne prowadzić sprawy cudzoziemców pracujących w firmie.


Zatrudnię pracownika z Ukrainy

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy może być proste! Skorzystaj z pomocy Visa and Work

Warto zaznaczyć, że następują zmiany w przepisach w zakresie zatrudnienia Ukraińców od 1 stycznia 2018 r. Dotychczas prace krótkoterminowe mogły być podejmowane przez obywateli z Ukrainy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Nowe przepisy wprowadzą konieczność uzyskania zezwolenia na pracę również w przypadku prac krótkoterminowych. Zatrudnienie obywatela Ukrainy jest szansą dla pracodawcy na znalezienie wykwalifikowanego pracownika. Ukraińcy mają dużo motywacji do pracy, a nasze zarobki są dla nich bardzo atrakcyjne. Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy oznacza dla niego zdecydowaną poprawę jego sytuacji życiowej i rodzinnej, dlatego będzie wkładał w daną mu pracę wiele zaangażowania. Nie musisz zadawać sobie pytania: "jak zatrudnię Ukraińców?" Visa and Work wyręczy Cię w formalnościach prawnych, by zagwarantować komfort zatrudnienia obcokrajowca z Ukrainy. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w oddziałach naszej firmy we Wrocławiu i w Warszawie.

 

Polish