News 1 ENGLISH

IdeaCache jest mechanizmem przechowującym zinterpretowane skrypty (np. PHP), dla których odnotowano więcej niż 50 żądań, a przy tym nie były one modyfikowane w przeciągu ostatnich 5 minut. Mechanizm IdeaCache raz dziennie usuwa przechowywane pliki (np. skrypty PHP), które są starsze niż 24h. EN