Nasz Zespół

Podstawą naszego działania jest wiedza i doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zajmujemy się także pomocą prawną przy rejestracji pobytu obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz uzyskaniem obywatelstwa polskiego.

Pomagamy przy nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości oraz rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, zameldowania i zaproszenia.

prezes zarządu
Ur. 1980 r. , żonaty, ojciec dwóch córek. Uzyskał tytuł mgr na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim - kierunku prawo oraz ukończył studia podyplomowe z Mechanizmów funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyróżnione przez Prezesa NBP. Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzedu Wojewódzkiego we Wrocławiu, którego w latach 2009 - 2016 był Dyrektorem.
1
wiceprezes, specjalista ds. sprzedaży
Lat 35, żonaty. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej – specjalność europeistyka oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim – specjalność dyplomacja.
1
dyrektor biura w Warszawie
Waldemar Figat – magister nauk prawnych absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1999 r. mediator – członek założyciel Polskiego Centrum Mediacji.
1
z-ca dyrektora w Warszawie
Przez ponad 5 lat była zatrudniona w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, gdzie zajmowała się postępowaniami odwoławczymi od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez wojewodów w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców
1
Ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy
9 lat pracy w DUW z czego 2 i pół roku w Wydziale do Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
1
Ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy
W latach 2015-2017 pracowała jako inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
1
Ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy
W latach 2004-2017 r. pracowała w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2016 r. związana z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
1
Ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy
1
pomocniczy pracownik biurowy
1