Zaświadczenia i certyfikatyCertificatesСертификаты и свидетельства

Tomasz Bruder

Stanowisko: 
prezes zarządu


Body: 

Ur. 1980 r. , żonaty, ojciec dwóch córek. Uzyskał tytuł mgr na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim - kierunku prawo oraz ukończył studia podyplomowe z Mechanizmów funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyróżnione przez Prezesa NBP.  Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzedu Wojewódzkiego we Wrocławiu, którego w latach 2009 - 2016 był Dyrektorem. Olbrzymie doświadczenie i wiedza w obszasze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. Kierował zespołami doradczymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawach dotyczących: zwalczania procederu handlu ludźmi oraz zbadania zjawiska powstania rumuńskich Romów na terenie Wrocławia. Uczestnik jak również prowadzący wiele szkoleń o tematyce migracyjnej i relokacyjnej dla instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych. Odnzaczony za wieloletnią współpracę z Urzędem Cudzoziemców oraz Strażą Graniczną.

Umiejętności praktyczne nabyte w czasie pracy w administracji rządowej:

  • Zarządzanie grupą > 100 osób,
  • Zarządzanie mieniem wydziału,
  • Wydawanie > 4000 rozstrzygnięć administracyjnych,
  • Organizowanie obsługi > 240 000 Klientów.

Twórca projektów:

  • Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego,
  • SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE,
  • Know-how służb Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE.